КОМПАНИИ


  ЕМКА АД - гр.Севлиево
  EMKA АД :
ул."Никола Петков" № 30
5400 Севлиево, България
Тел.: (+359 675) 328 68, Факс: (+359 675) 328 70
e-mail: emka.sales@nat.bg
Web: www.emka-bg.com

Търговски офис :
ул.Бачо Киро № 8
1000 София, България
Тел.: (+359 2) 986 34 38, Факс: (+359 2) 986 92 65
e-mail: emka@cablebg.net

Предмет на дейност
Производство на емайлирани /бобинажни/ и изолирани проводници, оптични кабели, телефонни кабели и шнурове.
Инженерингови услуги в областта на кабелната продукция.
Капитал
21 699 726 лв., разпределен в 21 699 726 акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Година на създаване
1936 г.
Собственост
Частно акционерно дружество
Органи на управление
Общо събрание на акционерите
Съвет на директорите
Работници и служители
313
Износ
85%
Качество

Високото качество на продуктите на „ЕМКА” АД, отговарящо на световните стандарти, е официално признато със Сертификат за качество ISO 9001:2008, а изделията съответстват по показатели на международните стандарти DIN VDE, BS, IEC, EN и БДС EN. Също така „ЕМКА” АД работи по внедряване на "Система за управление на околната среда" - ISO 14001:2005.

Кабелите отговарят на международни стандарти IEC, HD, VDE или BS, както и на строги вътрешни норми.

"EMKA" AД притежава разрешително за маркиране със знаци VDE и HAR за определени марки кабели.

Всички емайлирани медни проводници са с качество, съответстващо на IEC и EN стандарти.

Продукция
  Проводници и кабели с изолация от PVC, РЕ, PUR, силиконов каучук, флуоропласти, безхалогенни смеси:
    Силови захранващи кабели до 1кV;
Контролни кабели;
Телекомуникационни кабели (до 102 чифта) за вътрешно полагане;
Телефонни шнурове, RV, TV и SAT коаксиални кабели;
Монтажни проводници;
Тончестотни и радиочестотни кабели;
Инсталационни кабели.

Емайлирани медни проводници:

Емайлирани медни проводници с диаметър от 0.20 mm до 2.24 mm, степен 1 и степен 2, температурни класове - 150(F), 180(H) и 200(С).

„ЕМКА” АД разработва някои нови изделия от този клас, които ще са на пазара през втората половина на 2011 година:

  кръгли емайлирани медни проводници, с диаметър от 2.00 mm до 5.00 mm, топлинен клас 180(H) и топлинен клас 200(C)

  правоъгълни емайлирани медни проводници, обхват 5 - 60 mm2, топлинен клас 200(C)

  Намотъчни проводници :

  Правоъгълни или кръгли, медни или алуминиеви проводници, изолирани с хартия, стъкловлакно или други видове изолационни материали.

  Номинални размери за правоъгълни проводници:

  • дебелина - от 1.00 mm до 5.60 mm
  • широчина - от 2.00 mm до 16.00 mm

  През втората половина на 2011 година ще бъдат предлагани и правоъгълни медни емайлирани проводници, изолирани със стъкловлакно и импрегнирани с топлоустойчив лак, топлинен клас 155 и топлинен клас 180 с номинални размери:

  • дебелина - от 1.00 mm до 5.60 mm
  • широчина - от 2.12 mm до 12.50 mm

  Всички намотъчни проводници са с качество, съответстващо на IEC и EN стандарти.

Неизолирани проводници
PVC гранулат за кабелното производство

            Произвежданите от „ЕМКА” АД кабели, изолирани, неизолирани и намотъчни проводници намират широко приложение буквално навсякъде:

 • в машиностроенето;
 • в радиоелектронната,
 • съобщителната,
 • изчислителната,
 • електротехническата промишленост;
 • в инсталациите на машини, апарати и други съоръжения;
 • в осветителни или силови мрежи;
 • при слаботокови уреди и инсталации;
 • в електрическите двигатели;
 • при телефонните централи,
 • в радиофикационните мрежи,
 • при озвучителните системи;
 • в захранващите блокове;
 • за предаване на електрически сигнали за управление;
 • в системите и съоръженията за обработка на информация;
 • при битовите електрически уреди;
 • при въздушните електрически мрежи за пренасяне на електрическа енергия;
 • за подвижни свръзки на ел.машини и апарати;
 • при различни видове трансформатори, генератори и дори реактори.
 • От 2007 г. по решение на Борда на директорите се правят сериозни инвестиции, целящи модернизация на съществуващото оборудване и повишаване ефективността на производството. Процесът продължава и през следващите 2008-2011 г. като са реализирани:

  1. Цялостен проект за модернизация при производството на гъвкави кабели, включващ закупуване и пускане в действие на машини по целия технологичен поток на производство: усукващи машини за неизолирани проводници; екструдерна линия за нанасяне на изолация на единични проводници; усукваща машина за изолирани проводници; 24-совалкови оплитащи машини за нанасяне на екран; екструдерна линия за нанасяне на външна обвивка на кабелите; автоматична извивалня за готова продукция на кангали.

  2. Проект за производство на медни правоъгълни проводници, с който се внедри принципно нова технология на производство чрез непрекъснато екструдиране при висока температура и налягане, гарантираща подобрена структура и качество на повърхността на проводниците.

  3. Проект за модернизация при производството на кръгли медни емайлирани проводници и създаване на условия за разработка и внедряване на нови продукти: правоъгълни емайлирани проводници и правоъгълни емайлирани проводници с изолация от стъкловлакно, с което ще се разшири продуктовата гама на изделията.

  Осъществява се усилено проучване и подготовка на проекти за нови инвестиции през новата 2012– 2013 г. с цел продължаване на модернизацията и подобряване условията на труд и околна среда.

  продажби


  За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2018 Индустриален капитал-холдинг АД