ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ - консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2012 г.


 

 

 

 

 

Счетоводни форми (КФН)

Счетоводни форми (МСС)

Междинен доклад

Пояснителни бележки

Счетоводна политика

Декларация

 

 

     


 

 

За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2012 Индустриален капитал-холдинг АД