ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ - консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2016 г.


 

 

 

 

 

Счетоводни форми (КФН)

Счетоводни форми (МСС)

Междинен доклад

Пояснителни бележки

Декларация

 

 

     


 

 

За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2016 Индустриален капитал-холдинг АД