ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ


 

 

 

 

Акционерна структура на капитала

Капиталът на "Индустриален капитал-холдинг" АД е 15 707 470 лева, разпределен в 15 707 470 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

По данни, получени от Централен депозитар АД, към 12 юни 2018 година дружеството има 26 379 акционери, от които 26 331 физически лица и 48 юридически лица.

 
 

 

За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2018 Индустриален капитал-холдинг АД