Products

 

За нас
Компании
За инвеститорите

Индустриален капитал-холдинг АД е правоприемник на ПФ Индустриален капитал АД с предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество и др.

Прочети още

Индустриален капитал-холдинг АД притежава акции в следните дружества: Силома АД, Руболт АД, ЕМКА АД, ЗАИ АД и М+С Хидравлик АД. В други две - Тех Парк Оптела АД и Фурнир АД, притежава миноритарен дял.

Прочети още

 

Индустриален капитал-холдинг АД е публично дружество и акциите се търгуват на Българска фондова борса (борсов код - 4i8) - сегмент акции Стандарт.

Капиталът на дружеството е 15 864 544 лева с номинал 1 лев.

Прочети още

 

Map
Price
     

Новини


15.09.2020 г.

Списък на клоновете на ОББ, които ще изплащат дивидент за 2019 г.

27.08.2020 г.

Публикуван е консолидиран отчет за второ тримесечие на 2020 г.

12.08.2020 г.

На ОСА е гласуван дивидент за 2019 г. в общ размер на 1 158 693.99 лв. Размер на дивидента за една акция бруто - 0.0735 лв.

Условия и ред за изплащане на дивидентите
Пояснения за акционер-физическо лице

12.08.2020 г.

На 11-08-2020г. от 10:30 часа в София - 1000, ул. Бачо Киро 8 се проведе Редовно Общо събрание (повече)

28.07.2020 г.

Публикуван е неконсолидиран отчет за второ тримесечие на 2020 г.

01.07.2020 г.

Индустриален Капитал Холдинг АД-София свиква Редовно общо събрание на акционерите на 11-08-2020 г. от 10:30 часа в София - 1000, ул. Бачо Киро 8 (повече)

19.06.2020 г.

Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета (повече)

16.06.2020 г.

Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета (повече)

29.05.2020 г.

Публикуван е консолидиран отчет за първо тримесечие на 2020 г.

21.05.2020

Публикуван е одитиран консолидиран финансов отчет за 2019 г.

29.04.2020 г.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета (повече)

29.04.2020 г.

Публикуван е неконсолидиран отчет за първо тримесечие на 2020 г.

27.03.2020

Публикуван е одитиран финансов отчет за 2019 г.

28.02.2020 г.

Публикуван е консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2019г.

20.12.2019 г.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета (повече)

20.12.2019 г.

Уведомления по чл.19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета (повече)

20.12.2019 г.

На 19.12.2019 година „Индустриален капитал – Холдинг“ АД изкупи 100 000 (сто хиляди) броя собствени акции, представляващи малко над 0.63% от капитала на дружеството. Обявената процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на Индустриален капитал – Холдинг“ АД се прекратява като успешно приключила.

18.12.2019 г.

Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета (повече)

16.12.2019 г.

Акционерите, които не са получили полагаемия им се дивидент за 2018 (2017,2016) г., могат да го получат в офиса на дружеството след 08.01.2020 г. през работните дни от 10ч. до 12ч. и от 13ч. до 16ч.

14.11.2019 г.

Уведомления по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета (повече)

Още новини