КОМПАНИИ


  M + C Xидравлик - гр. Казанлък
  уп."Козлодуй" № 68 6100 гр.Казанлък, България
Тел.: +359 431 65 167; +359 431 64 271 Факс: +359 431 64 114
E-mail: msh@ms-hydraulic.com Web: http://ms-hydraulic.com

Предмет на дейност
Производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях.
Капитал
39 445 200 лв., разпределен в 39 445 200 акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Година на създаване
1963 г.
Собственост
Частно акционерно дружество
Органи на управление
Общо събрание на акционерите
Съвет на директорите
Работници и служители
1293
Износ
над 85%
Качество
Високото качество на продуктите, отговарящо на световните стандарти, е официално признато със Сертификат за качество ISO 9001:2008, както и чрез успешно разработените и внедрени през 2006-та година стандарти OHSAS 18001:1999 – „Система за безопасни и здравословни условия на труд” и ISO 14001:2004 – „Система за опазване на околната среда”. От 2007 година „М+С Хидравлик” е сертифициран също така и по ГОСТ.

Продукция

Хидравлични мотори :

Хидравлични мотори;
Клапани за хидравлични мотори;
Хидравлични дискови спирачки;
Аксесоари;

Хидростатични сервоуправления :

Хидростатични сервоуправления;
Клапанни блокове;
Приоритетни клапани;
Усилватели на въртящ момент;
Кормилни колонки;
Аксесоари

„М+С Хидравлик” АД произвежда пълна гама от нискоскоростни хидравлични мотори с висок въртящ момент, които намират широко приложение в селскостопанската промишленост, транспорта и машиностроенето, предлагайки работен обем от 8 до 800 ccm/rev, пиково налягане до 300 bar, обороти до 2440 rpm, голям избор на видове присъединяване, варианти на изходящи валове и различни размери на захранващите и присъединителните отвори.

Хидравличните дискови спирачки, произвеждани от „М+С Хидравлик” се използват основно в машини, работещи при тежки експлоатационни условия, колесни машини, повдигачи, минната индустрия, селско-стопански машини, конвейри, гаражни врати, лебедки и др.

„М+С Хидравлик” АД произвежда и пълната гама хидростатични кормилни управления за употреба при нискоскоростни превозни средства до 60 км/ч с работен обем от 40 до 1000 ccm/rev и налягане до 175 bar, богато разнообразие от клапани, плунжери с отворен и затворен център, с реакция и без реакция на кормилното управление, сервоуправления, чувствителни на натоварване, усилватели на въртящ момент, кормилни колони и др. (за селскостопански машини, дървообработващи машини, пътни валяци,очистващи машини, повдигачи, строителни машини и др.)

През последните няколко години „М+С Хидравлик” АД инвестира между 6 и 8% от оборота си в нови машини и оборудване, които се използват както за повишаване на производствения капацитет, така и за подобряване на качеството на произвежданите продукти.

През 2009-та година „М+С Хидравлик” АД реализира проект за над 4,8 милиона лева по Оперативна програма за „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” с финансовото участие на Европейския съюз за доставката на 4 машини - обработващ център, зъбофрезов автомат и два кръглошлифовъчни модула с автоматично зареждане, предназначени за комплексна обработка на основни компоненти на хидравличните мотори. През февруари 2011 е подписан още 1 договор по друга програма на Европейския съюз – за технологично обновление на производството. В рамките на този проект, през 2011-та ще бъдат закупени машини за около 3,5 милиона лева.

Благодарение на тези инвестиции за първото тримесечие на 2011 година е постигнато увеличение на производствения процес с около 30%. По този начин  „М+С Хидравлик” АД изпълнява инвестиционната си програма в кратки срокове и получава реалната възможност за ускорена технологична модернизация.

 

продажби

За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2018 Индустриален капитал-холдинг АД