КОМПАНИИ


  Силома АД - гр.Силистра
ул."Индустриална зона" № 22
7500 гр.Силистра, България
Тел.: (+359 86) 813 200
Факс: (+359 86) 820 010
e-mail:office@siloma.bg
Web: http://www.siloma.bg
Предмет на дейност
Металорежещи машини , резервни части и специално оборудване
Капитал
2 334 163 лв., разпределен в 2 334 163 акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Година на създаване
1965 г.
Собственост
Частно акционерно дружество
Органи на управление
Общо събрание на акционерите
Съвет на директорите
Работници и служители
182
Износ

90%

Качество

Продукцията съответства по показатели на EEC, BDS

Продукция
   
 

Лентоотрезни металорежещи машини :

Хоризонтални;
Вертикални.

Ножовъчни металорежещи машини

Металорежещи машини с абразивни дискове

   

         „Силома” АД, град Силистра, е специализирана в проектиране, производство, продажба и сервиз на ножовъчни отрезни машини, лентови отрезни машини и системи, металорежещи машини с абразивни дискове.

В зависимост от нуждите на клиента, всички машини могат да бъдат оборудвани с допълнителни принадлежности. „Силома” АД осигурява така нареченият пълен сервизен пакет – разполагаме с изградена собствена изключително надеждна система за доставка на резервни части, осигуряваща обслужване по целия свят на машините във и извън гаранционен срок.

Посредством непрекъснато подобряване на качеството и параметрите на изделията, както и чрез постоянно разработване на нови продукти, “ Силома” АД увеличава година след година общия обем продажби на своите продукти, включващи:

абразивни отрезни машини;
хоризонтални лентови отрезни машини с наклоняема рама за рязане под ъгъл;
хоризонтални лентови отрезни машини с наклоняема рама;
хоризонтални лентови отрезни машини с паралелно водене на рамата;
хидравлични ножовъчни отрезни машини;
вертикални лентови отрезни машини;

Над 90% от произвежданите от „Силома” АД близо 50 модела отрезни машини се изнасят по цял свят, като основен клиент са страните от Европейската общност, Руската Федерация и Арабските страни.

През 2011 година „Силома” АД участва със своя продукция в Пловдивския Международен Технически Панаир и на Московското изложение „Металообработка – 2011”.

В началото на 2011 година „Силома” АД стартира реализацията на проект по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. Проектът, на стойност около 760 хиляди лева, е за закупуване и въвеждане в експлоатация на модерно оборудване и софтуер за машинно проектиране, 3D моделиране и изготвяне на конструктивна документация за цех Метални конструкции и е съфинансиран от ЕС чрез Оперативна програма „Конкурентноспособност”.
Вложените собствени инвестиции в размер на 300 000 лв. ще доведат до съществено повишаване на възможностите на „Силома” АД да отговори на потребностите на пазара от създаване на нови продукти и от подобряване на качеството на произвежданата продукция.

продажби


За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2014 Индустриален капитал-холдинг АД