КОМПАНИИ


  ЗАИ АД - гр.Берковица
  ул."Николаевска" № 100
гр.Берковица, България
Тел.: (+359 953) 23 79 Факс: (+359 953) 35 05
e-mail: zai_berk@mbox.contact.bg
Web: http://www.zai-bg.com
Предмет на дейност
Производство на абразивни дискове за рязане и шлайфане на метални и други материали; керамични абразивни инструменти; диамантени абразивни приспособления.
Капитал
4 561 800 лв., разпределен в 4 561 800 акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Година на създаване
1962 г.
Собственост
Частно акционерно дружество
Органи на управление
Общо събрание на акционерите
Съвет на директорите
Работници и служители
85
Износ
60%
Качество

През последните, над 10 години, ЗАИ АД редовно и без прекъсване е сертифициран по ISO. Високото качество на произвежданите абразивни инструменти отговаря на последните изисквания на ISO 9001 – 2008, според определените чрез тях технически параметри. Aбразивните материали на ЗАИ АД са с качество, напълно отговарящо на европейските стандарти, утвърдени от FEPA – Федерацията на европейските производители на абразиви.

Продукция
 

Високоскоростни армирани абразивни дискове за рязане и шлифоване на метални и неметални материали;

 


Aбразивни инструменти :

С керамична връзка
С органична връзка
С магнезиална връзка

Диамантени абразивни инструменти :

С метална връзка
С органична връзка

Плочи:

Плоски
Със специален профил

Други:

Калиброващи втулки

 
   
   

           ЗАИ АД има два основни цеха за производство – цех за инструменти с органична свръзка, произвеждащ високоскоростни армирани абразивни дискове за рязане и шлифоване на метални и неметални материали, както и неармирани абразивни инструменти за шлифоване на метални и неметални материали; и цех за инструменти с неорганична свръзка, произвеждащ керамични и магнезиални инструменти за шлифоване на метални и неметални материали.

Основното производство, с което през 1962-ра година стартира работата на завода, е цехът за изработка на абразивни инструменти на керамична свръзка.

Технологията на производство в Цеха за инструменти с неорганична свръзка включва изработване на абразивни смеси, пресване, изсушаване и изпичане в тунелна пещ.
ЗАИ АД разполага с единствената в България 3 хиляди тонна автоматизирана преса за производство на големи размери абразивни дискове – до 900 мм. Освен нея, цехът разполага и със 750, 500 и 250 тонни автоматизирани преси, поддържани във функционално състояние, отговарящо на високите изисквания за точност на продукта.
След като се изпресват, вече суровите абразиви, се зареждат в специални камери – сушилни, поддържащи 70-80 градуса за 24 часа, за добиване на технологична влажност, преди да бъдат отведени в участъка за изпичане. Компютризираната технология указва и точното време за изсушаване на всеки вид и размер продукт.
Готовите, вече изсушени дискове се поставят във вагонетка за изпичане в тунелна 42 метрова пещ. Тя има различни сектори на загряване и изстиване, а най-високата температура в участъка, в който става същинското изпичане е 1 230 градуса (Целзий).

Второто основно производство на ЗАИ АД, град Берковица е оборудвано с двете единствени по рода си в България и региона високотехнологични машини от най-ново поколение за производство на инструменти с органична свръзка с параметри от 115 до 125 мм. и от 180 до 230 мм. Всяка от машините е с висока производителност – до 6 000 диска на смяна. Пълната автоматизация на процеса – от подаването на суровините, до излизането на готовата продукция на линията за отвеждането й в пещите за изпичане, включва и модул за непрекъснат контрол на качеството, позволяващ минимализиране на отклонението на зададените компютърно параметри. Двете машини са собствена инвестиция на ЗАИ АД от 1 милион и 60 хиляди Евро.
Освен тях, цехът за високоскоростни армирани абразивни дискове и неармирани абразивни инструменти разполага и с полуавтоматични машини от по-старо поколение, но също притежаващи висока точност и качество и произвеждащи продукция според съвременните изисквания.
            ЗАИ АД, град Берковица с помощта на Европейския фонд за регионално развитие е инвестирал и във високотехнологични бакелизатори за изпичане на инструментите на смолна връзка, поддържащи необходимата температура.

           
По-голямата част от продукцията на Цеха за производство на инструменти с органична свръзка се реализира в Еврозоната, а около 40% задоволява нуждите на вътрешния пазар.           
           

продажби


За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2012 Индустриален капитал-холдинг АД