ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ - Годишен одитиран консолидиран финансов отчет за 2009 г.


 

 

 

 

 

Счетоводни форми (КФН)

Одиторски доклад

Пояснителни бележки към финансовия отчет

Допълнителна информация

Декларация

Доклад за дейността

 

 

     


 

 

За нас | Карта на сайта | Контакти | ©2006-2008 Индустриален капитал-холдинг АД